Προσωπικό 2ου ΔΙΕΚ Κορυδαλλού

Μετά τις τελευταίες κρίσεις διευθυντών-υποδιευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, από το έτος 2016-2017 τη θέση του διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργαράς και τη θέση της υποδιευθύντριας η κ. Φλωρεντία Κετσόγλου.