ΔΙΕΚ Φυλακών


Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ΙΕΚ στις Φυλακές

Τα πρώτα ΙΕΚ Φυλακών ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2014 και είναι τα ακόλουθα:

 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ
 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

Ειδικότητες:

 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ
 • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ? Αρχιμάγειρας (chef)
 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
 • Τεχνικός Μηχανοτρονικής
 • ΙΕΚ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
 • Γραφιστική Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων
 • Τέχνη Σκίτσου ? Εικονογραφίας – Γραφικών

Τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΙΕΚ από τους ενδιαφερόμενους κρατούμενους:

 • Απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου.
 • Για τους αλλοδαπούς κρατούμενους απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών και επίσημης μετάφρασης αυτού από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επιλογή καταρτιζομένων:

 • Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων γίνεται από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ, η οποία προωθεί τις έγκυρες αιτήσεις στο Συμβούλιο Εργασίας του Καταστήματος Κράτησης
 • Η επιλογή γίνεται από το Συμβούλιο Εργασίας, στη σχετική συνεδρίαση του οποίου λαμβάνει μέρος ατύπως και γνωμοδοτικά ο Διευθυντής του ΙΕΚ.

 

Δυνατότητα συνέχισης της κατάρτισης για τους κρατούμενους που αποφυλακίζονται:

 • Σύμφωνα με τον άρθρο 17 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ η δυνατότητα μετεγγραφής για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Σεπτέμβριο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά το τέλος του χειμερινού εξαμήνου . Αυτή η πρόβλεψη καθίσταται προβληματική στην περίπτωση των εντός Καταστημάτων Κράτησης ΙΕΚ, γιατί προκαλεί απώλεια πολύτιμου χρόνου και αναστολή των κινήτρων συνέχισης της κατάρτισης για τους καταρτιζόμενους ? κρατούμενους που αποφυλακίζονται. Έχουμε, λοιπόν, προτείνει την θεσμική κατοχύρωση της κατ? εξαίρεση άμεσης μετεγγραφής των καταρτιζομένων μας σε ΙΕΚ της επιλογής τους κατά το χρόνο της αποφυλάκισής τους, με την εύλογη προϋπόθεση της λειτουργίας στο ΙΕΚ αυτό της αντίστοιχης ειδικότητας στο επιζητούμενο εξάμηνο. Όσες φορές μέχρι τώρα έχει εκδηλωθεί από αποφυλακισθέντα καταρτιζόμενό μας ενδιαφέρον να συνεχίσει τις σπουδές του, του έχει δοθεί η δυνατότητα με κατ? εξαίρεση άμεση μετεγγραφή, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

 

Κίνητρα εγγραφής των κρατουμένων στα ΙΕΚ των Φυλακών

 • Ευεργετικός υπολογισμός ποινής: είναι ρεαλιστικά και πέρα από κάθε αμφιβολία το ισχυρότερο κίνητρο προκειμένου ένας κρατούμενος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εγγραφή του στο ΙΕΚ. Μάλιστα το κίνητρο αυτό ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο με το άρθρο 1, παρ. 2,θ του αναθεωρημένου Π.Δ. 126/2014, σύμφωνα με το οποίο ο κρατούμενος τυγχάνει ετήσιου ευεργετικού υπολογισμού της ποινής του για κάθε διδακτικό έτος κατάρτισης.
 • Ποιοτική και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου: αυτό το κίνητρο ακόμη και όταν δεν υφίσταται εκ των προτέρων, ενεργοποιείται από τις πρώτες μέρες συμμετοχής του κρατούμενου στα θεωρητικά και κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα κατάρτισης.
 • Απόκτηση ενός μεταλυκειακού τίτλου σπουδών.
 • Κατάκτηση πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων.
 • Ανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησης και αυτοπραγμάτωση.

 

Εκτιμώμενη προσφορά της επαγγελματικής κατάρτισης στις φυλακές

 • Επιβεβαίωση και επέκταση του δικαιώματος των κρατουμένων στην εκπαίδευση.
 • Προοδευτική ενίσχυση του ενδιαφέροντος των εγκλείστων για εκπαίδευση.
 • Ουσιαστική συμβολή μαζί με τις άλλες δομές εκπαίδευσης στην άμβλυνση των εντάσεων εντός των καταστημάτων κράτησης.
 • Προλείανση του εδάφους για την ανάπτυξη και στη χώρα μας ενός οργανωμένου συστήματος ομαλής κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.
 • Σε αγροτικές κυρίως φυλακές τα ΙΕΚ μπορούν να συνδεθούν με την παραγωγή και να συμβάλουν στην αναβάθμισή τους σε ολοκληρωμένες παραγωγικές μονάδες, με θετικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην ποιότητα ζωής των ίδιων των κρατουμένων.

 

Πρόταση επέκτασης της εκπαίδευσης στις φυλακές

Με διαπιστωμένη την ύπαρξη μεταξύ των εγκλείστων πολύ περισσότερων αποφοίτων Γυμνασίου από ό,τι Λυκείου επισημαίνουμε την αναγκαιότητα προκήρυξης, σύστασης και λειτουργίας μεταγυμνασιακών ειδικοτήτων στα  ΙΕΚ των Φυλακών. Έτσι θα καλυφθεί και το σοβαρό κενό που υπάρχει στην εκπαιδευτική αλληλουχία εντός των Φυλακών, με δεδομένο ότι μέχρι τώρα μεταξύ του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που παρέχει γυμνασιακή εκπαίδευση, και του ΙΕΚ, που παρέχει μεταλυκειακή κατάρτιση, δεν υπάρχει κάποια εκπαιδευτική δομή αντίστοιχη του Γενικού Λυκείου, με αποτέλεσμα η πολυπληθέστερη μορφωτικά κατηγορία κρατουμένων να παραμένει αδρανής και σε αδιέξοδο.

 

*Η φωτογραφία είναι από τον κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλο μετά την επίσκεψή του στο ΙΕΚ μας.