Μήνυμα Διευθυντή ΙΕΚ Φυλακών κ. Ε. Κάλιοση

        

Εδώ και εκατόν πενήντα περίπου χρόνια επαναλαμβάνουμε μηχανιστικά το γνωστό εκπαιδευτικό απόφθεγμα του Βίκτωρος Ουγκώ σύμφωνα με το οποίο

«εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».

Δυστυχώς, όμως, από τότε μέχρι σήμερα παρότι άνοιξαν χιλιάδες σχολεία οι φυλακές, αντί να λιγοστέψουν, πολλαπλασιάστηκαν. Η διαπίστωση αυτή καθιστά αναγκαία την τροποποίηση της ρήσης επί το ρεαλιστικότερον:

«Όταν ανοίγει ένα σχολείο μέσα στη φυλακή, η φυλακή γίνεται πιο ανθρώπινη και πιο αποτελεσματική».

Με αυτή τη σκέψη ως οδηγό, ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας για περισσότερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση στα Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας.

 

                                                                               Ο Διευθυντής του ΙΕΚ

                                                                                  Βαγγέλης Κάλιοσης

                                                                                          Ιστορικός